Jakie są rodzaje gwarancji w kredytach i pożyczkach?

Zawnioskuj - Wyślij sms o treści WNIOSEK na numer 7257

H2 Poręczenie
Poręczenie to forma zabezpieczenia, w ramach której osoba trzecia (poręczyciel) zobowiązuje się do spłaty kredytu lub pożyczki, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić.
H2 Hipoteka
Hipoteka to zabezpieczenie, które polega na ustanowieniu prawa zabezpieczającego na nieruchomości. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania, bank może przejąć nieruchomość i sprzedać ją, aby odzyskać swoje środki.
H2 Zastaw
Zastaw to zabezpieczenie polegające na przekazaniu wierzycielowi (np. bankowi) prawa własności do określonego majątku ruchomego (np. samochodu), do czasu spłaty zobowiązania.
Blokada na rachunku bankowym
Blokada na rachunku bankowym polega na zablokowaniu pewnej sumy na rachunku bankowym pożyczkobiorcy jako zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki.
Cesja praw z umowy (np. ubezpieczenia na życie, polisy inwestycyjnej)
Cesja praw z umowy polega na przeniesieniu na bank praw wynikających z innej umowy, np. ubezpieczenia na życie czy polisy inwestycyjnej. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania, bank może zrealizować swoje prawa wynikające z cesji.
Aval (gwarancja bankowa)
Aval (gwarancja bankowa) to zobowiązanie banku do spłaty kredytu lub pożyczki w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
Gwarancja korporacyjna (gwarancja spółki zależnej lub macierzystej)
Gwarancja korporacyjna polega na tym, że inna spółka (np. spółka macierzysta) zobowiązuje się do spłaty zobowiązań pożyczkobiorcy, jeśli ten nie będzie w stanie ich spłacić.
Podsumowanie
Gwarancje w kredytach i pożyczkach są różne i mają na celu zabezpieczenie interesu wierzyciela, zwykle banku, w przypadku niespłacenia zobowiązań przez pożyczkobiorcę. Wybór konkretnego rodzaju gwarancji zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju kredytu, sytuacji finansowej pożyczkobiorcy oraz polityki danego banku czy instytucji finansowej.

0 0 votes
Article Rating
Doradca Bankowy

Doradca Bankowy

Napisz komentarz