Zawnioskuj - Wyślij sms o treści WNIOSEK na numer 7257

Bank BPS sesje przychodzące i wychodzące

Godziny księgowania w Bank BPS

Większość banków w Polsce korzysta z elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych. Tym systemem jest Elixir i dzięki niemu możliwa jest realizacja przelewów w polskiej walucie między bankami, które korzystają z systemu. Za jego pomocą klienci indywidualni, firmy oraz banki realizują przelewy  obciążeniowe i uznaniowe. W ramach systemu transakcje rozliczane są w jednej z trzech sesji.

W systemie Elixir takich sesji rozliczeniowych są trzy w ciągu dnia (dzień roboczy), pozwalają one na przekazywanie pieniędzy z jednego rachunku na drugi, w dwóch różnych bankach, w ciągu paru godzin.

Transakcje płatnicze, które obsługuje system Elixir to: płatności podatków, polecenie przelewu i wpłat gotówkowych, czeki i zwroty oraz polecenia zapłaty.

Za pomocą systemu Elixir wykonanie operacji bankowej będzie możliwe jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

  • Kwota przelewu nie przekracza 1 mln złotych i tylko w polskich złotych może być wykonany taki przelew.
  • Banki – nadawcy i odbiorcy – korzystają z systemu ELIXIR.
  • Bank odbiorcy przelewu również korzysta z systemu Elixir i jest w momencie zgłoszenia transakcji aktywny w systemie.

Bank BPS kiedy wychodzą przelewy?

Przelew z banku zostanie wysłany o godzinie:

15:00 

Bank BPS kiedy przychodzą przelewy?

Zaksięgowanie przelewu na rachunku banku zostanie o godzinie:

12:00 16:00 18:00

Kiedy dojdzie przelew w Bank BPS?

Czas, w którym przelane środki z innego banku znajdą się na koncie odbiorcy, uzależniony jest od tego, w jakich godzinach w banku nadawcy odbywają się przelewy wychodzące. W Banku BPS pieniądze są księgowane trzy razy dziennie, o godzinie 12:00, 16:00 i 18:00. Jeżeli klient czeka na przelew z innego banku, powinien sprawdzać stan konta dokładnie w tych godzinach.

Podczas weekendu realizowane są przelewy między rachunkami w Bank BPS oraz przelewy natychmiastowe.

Przelewy natychmiastowe to system przelewów Express Elixir, który umożliwia otrzymanie pieniędzy za pomocą przelewu zaledwie w  parę sekund. Jest to również możliwe w święta, soboty i niedziele, przez 365 dni w roku.  Warunkiem zlecenia i zrealizowania takiego przelewu jest korzystanie obu banków, odbiorcy i nadawcy, z systemu Express Elixir.

Przelewy natychmiastowe są dostępne dla klientów indywidualnych jak i dla właścicieli firm.

Informacje o Bank BPS

W marcu 2002 Bank BPS został utworzony poprzez połączenie sześciu banków: Gospodarczego Banku Południowo – Zachodniego SA, Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA oraz Warmińsko – Mazurskiego Banku Regionalnego SA.

Bank BPS S.A.  tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Zrzesza ich aż 336 i łączy obowiązki banku zrzeszającego z komercyjnym. Bank BPS służy bankom spółdzielczym, dodatkowo z nimi współpracuje i reprezentuje w sprawach biznesowych. Posada sieć liczącą 35 placówek, poprzez które, oferuje usługi finansowe dla klientów korporacyjnych, małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych. Jest specjalistą w obsługiwaniu  rolnictwa i  przemysłu rolno – spożywczego, rzemiosła i turystyki oraz handlu.

BPS swoje działania rozszerza na całą Polskę. Banki spółdzielcze, które są zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, wyznaczają około 60 proc. banków spółdzielczych w naszym kraju, a w ich posiadaniu znajduje się ok. 4000 placówek.

W grudniu 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła System Ochrony Zrzeszenia BPS. Jest to system ochrony polegający na stałym monitoringu aktualnej sytuacji Banku BPS i zrzeszonych z nim banków spółdzielczych. System ten gwarantuje jego uczestnikom bezpieczeństwo w sferze płynności i wypłacalności. W przypadku ewentualnego wystąpienia sytuacji niestandardowych, w którymkolwiek z banków, udzieli niezbędnej pomocy.

0 0 votes
Article Rating
Doradca Bankowy

Doradca Bankowy

Napisz komentarz